Rafał Sowińśki Posts

Co to jest MES i jak ten system działa w praktyce? 

Szukając rozwiązań dla Twojej firmy produkcyjnej z pewnością spotykasz się ze skrótowcem „MES”. Co on oznacza? W jaki sposób MES może pomóc w Twojej działalności? Tego dowiesz się z tego artykułu. 

Czym jest system MES?  

Co to jest MES? Ten skrótowiec pochodzi od słów Manufacturing Execution System, co można tłumaczyć jako „system realizacji produkcji”. Ale co to właściwie oznacza? MES to program komputerowy, którego zadaniem jest kompleksowe zarządzanie i kontrolę nad procesami w zakładach produkcyjnych. Dzięki temu system zapewnia aktualne informacje na temat stanu produkcji, wydajności, jakości wyrobów oraz ewentualnych problemów, które mogą pojawić się na linii produkcyjnej. System MES umożliwia lepsze śledzenie i analizę procesów, poprawiając zarządzanie materiałami, zmniejszając straty i przestoje, a także zwiększając ogólną efektywność i produktywność zakładu. 

Systemy MES mogą różnić się zakresem swoich funkcjonalności. Wybierając takie oprogramowanie weź pod uwagę, czy dany system pozwala: 

 • wygodnie zarządzać zleceniami produkcyjnymi, 
 • określać zapotrzebowanie na surowce, 
 • sprawdzać stany magazynowe, 
 • tworzyć zapytania ofertowe do dostawców i kontrolować dostawy  
 • zarządzać podwykonawcami – dostarczać dokumentację techniczną, a także kontrolować wydawanie surowców i jakość przyjmowanych półproduktów, 
 • planować zlecenia produkcyjne z uwzględnieniem czasochłonności, wydajności maszyn czy kalendarza zmian pracowniczych. 

Możliwości oprogramowania Manufacturing Execution System 

Przyjrzyjmy się bliżej wybranym – jest ich znacznie więcej! – możliwościom, które firmom produkcyjnym zapewnia system MES. 

Planowanie zleceń produkcyjnych 

Jednym z najważniejszych zadań systemu MES jest zarządzanie zleceniami produkcyjnymi. To właśnie w tym oprogramowaniu planista wprowadza zlecenie produkcyjne – na ogół wprowadzając do niego takie elementy, jak: 

 • data rozpoczęcia i planowanego zakończenia, 
 • ilość towaru do wyprodukowania, 
 • wybrana technologia, 
 • linia produkcyjna. 

W wyniku takich działań uzupełniony zostaje rejestr planowanych i już rozpoczętych zleceń, który daje pełną wiedzę na temat trwających procesów produkcyjnych oraz stopnia ich zaawansowania. Planowanie produkcji znacznie ułatwiają takie możliwości, jak przyporządkowywanie zleceń na linię za pomocą graficznego wykresu czy automatyczne planowanie w oparciu o dostępność pracowników. 

Rozliczanie produkcji 

Skuteczne zarządzanie produkcją obejmuje również jej optymalizację – a trudno podejmować trafne decyzje bez odpowiednich danych. Właśnie dlatego tak istotna jest możliwość rozliczania produkcji w systemie MES. Porównanie różnicy między zakładanymi a rzeczywistymi kosztami (finansowymi i czasowymi) zlecenia produkcyjnego pozwala dostrzec, gdzie należy wprowadzić usprawnienia. Co więcej, możliwość zdefiniowania narzutów kosztowych (związanych np. z kosztami wydziałowymi) dodatkowo urealnia takie rozliczenie. 

Integracja z innymi systemami 

System MES nie musi działać w oderwaniu od innego oprogramowania stosowanego w firmie – np. systemów ERP czy księgowych. Tak zwana integracja systemów sprawia, że mogą wymieniać one między informacje – tak, by dane znajdujące się w każdym z nich były spójne. Integracja systemów sprawia, że akcja podjęta w jednym systemie automatycznie wywołuje odpowiedni skutek w innym. To sprawia, że zarządzanie firmą staje się znacznie wygodniejsze. 

Korzyści z wdrożenia systemu MES 

Wdrożenie systemu MES w firmie produkcyjnej zapewnia jej liczne korzyści. Przyjrzyjmy się dwóm najważniejszym spośród nich. 

Zwiększenie wydajności i redukcja kosztów 

Wdrożenie systemu MES bezpośrednio przyczynia się do zwiększenia wydajności i redukcji kosztów w zakładach produkcyjnych. System ten zapewnia precyzyjny monitoring procesów, co umożliwia szybkie identyfikowanie i eliminowanie przestojów oraz innych niewydajnych elementów produkcji. Dzięki systemowi MES menedżerowie mają możliwość analizy danych produkcyjnych, co pozwala na optymalizację zarówno pracy ludzi, jak i maszyn. System ten również umożliwia harmonogramowanie produkcji, co przekłada się na skrócenie czasu realizacji zamówień i redukcję kosztów magazynowania. Automatyzacja procesów raportowania i dokumentacji w MES redukuje ryzyko błędów ludzkich, co dodatkowo obniża koszty operacyjne. Zastosowanie MES jest również korzystne z punktu widzenia zarządzania jakością, gdyż system ten pozwala na śledzenie zgodności z normami i standardami w każdym etapie procesu produkcyjnego. 

Poprawa jakości i śledzenia produkcji 

System MES odgrywa kluczową rolę w usprawnianiu współpracy i komunikacji w zakładzie produkcyjnym. Pozwala on na centralizację informacji, co zapewnia wszystkim pracownikom dostęp do aktualnych i spójnych danych dot. procesów produkcyjnych. Dzięki temu decyzje mogą być podejmowane szybciej i na podstawie pełniejszego obrazu sytuacji. System umożliwia również automatyzację powiadomień i alertów, co przyczynia się do szybszego reagowania na nieprzewidziane zdarzenia i problemy produkcyjne. W rezultacie wdrożenie MES prowadzi do lepszego zrozumienia procesów, większej transparentności działań i, co również istotne, do budowania kultury ciągłego doskonalenia w przedsiębiorstwie. 

Podsumowanie 

Wdrożenie systemu MES to nie tylko wybór oprogramowania stosowanego w firmie produkcyjnej. To także ważna biznesowa decyzja, która pozytywnie i znacząco wpływa na transparentność procesów produkcyjnych, przepływ informacji w firmie, a także jakość efektów końcowych. A zatem: co to jest MES? To rozwiązanie, które powinna wziąć pod uwagę każda firma produkcyjna, również ta należąca do segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. 

MES a ERP – czym różnią się od siebie? 

Systemy zarządzania produkcją (MES) oraz systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) na pierwszy rzut oka mogą wydawać się dość podobnymi rozwiązaniami informatycznymi. Pozory mylą – MES i ERP mogą się uzupełniać, ale jednak pełnią różne funkcje. Co więc tak naprawdę je różni? W jaki sposób można je łączyć? Jakie korzyści te systemy przynoszą małym i średnim firmom produkcyjnym? Tego dowiesz się z tego artykułu. 

MES a ERP – główne różnice 

Nazwy MES i ERP często padają w podobnym kontekście – systemów informatycznych, które ułatwiają zarządzanie pracą przedsiębiorstw. Te dwa rodzaje oprogramowania mają jednak inne zadania i zakres działania. 

System MES (Manufacturing Execution System) oferuje funkcjonalności skupione wokół procesów produkcyjnych. MES pozwala monitorować każdy etap produkcji: od momentu zamówienia materiałów, aż do chwili, gdy gotowy produkt opuszcza zakład. MES pozwala chociażby monitorować stan maszyn, analizować wydajność produkcji czy kontrolować jakość produktów. To także narzędzie, które pozwala śledzić przepływ materiałów wewnątrz fabryki czy zakładu produkcyjnego. Głównym zadaniem systemu MES jest zatem zapewnienie kontroli i optymalizacji procesów produkcyjnych. 

System ERP (Enterprise Resource Planning) stanowi z kolei narzędzie do zarządzania kluczowymi aspektami działalności przedsiębiorstwa. Mamy tu na myśli chociażby finanse, zasoby ludzkie, zakupy, a do pewnego stopnia także łańcuch dostaw. Funkcjonalności systemu ERP pozwalają zintegrować różne działy przedsiębiorstwa, dokonywać analizy finansowej czy planować zasoby. Może on działać także jako narzędzie do zarządzania relacjami z klientami. 

Jak MES i ERP się uzupełniają? 

Systemy MES i ERP można zintegrować – czyli połączyć ze sobą tak, by wymieniały między sobą informacje bez konieczności ręcznego wprowadzania danych. Bezobsługowo przekazywane dane mogą dotyczyć m.in.: 

 • produktów i klientów, a także przeliczników jednostek, 
 • zamówień klientów – zamówienie wprowadzone do systemu ERP może automatycznie stworzyć zlecenie produkcyjne w systemie MES, 
 • zapotrzebowań materiałowych – system MES może sprawdzać w bazie danych systemu ERP, czy magazyn posiada wystarczającą ilość surowców, by móc rozpocząć produkcję, 
 • stanu magazynowego – system MES może przekazywać do systemu ERP zarówno dane o zużyciu materiałów, jak i półproduktach oraz produktach. 

Nasz system, qcadoo MES, posiada integrację z popularnymi systemami, takimi jak Comarch ERP Optima, Subiekt GT czy enova365. W razie potrzeby możliwe jest jednak zintegrowanie go z innym systemem ERP poprzez wykonanie tzw. interfejsu, czyli programu przekazującego dane. 

Co wybrać: MES czy ERP? 

Wybór między systemem MES a MES zależy przede wszystkim od specyfiki, potrzeb, a także wielkości przedsiębiorstwa. Jeśli celem firmy jest zintegrowanie w jednym systemie bardzo szerokich potrzeb, takich jak zarządzanie zasobami ludzkimi, finansami czy łańcuchem dostaw, ERP będzie dobrym rozwiązaniem. W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych nie zastąpi on jednak systemu MES. Dlaczego? Z prostego powodu: ERP nie służy do zarządzania produkcją. Duże i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne powinny więc rozważyć integrację obu rozwiązań. 

Z kolei przedsiębiorstwa, które potrzebują skutecznego narzędzia do optymalizacji procesów produkcyjnych, monitorowania wydajności produkcji czy zarządzania jakością produktów, zdecydowanie powinny zainteresować się możliwościami systemu MES. Dotyczy to zwłaszcza małych i średnich firm, dla których ERP, w większości przypadków, okazuje się zbyt skomplikowanym, czasochłonnym we wdrożeniu oraz drogim system. Małe i średnie firmy produkcyjne raczej nie będą potrzebować systemu ERP – za to MES wniesie nową jakość w ich zarządzanie produkcją. 

Podsumowując: ostateczny wybór między systemami ERP i MES zależy więc od tego, czy priorytetem jest wszechstronne zarządzanie przedsiębiorstwem, czy też skupienie się na obszarze zarządzania produkcją. Należy mieć też na uwadze, że na stole jest również opcja integracji obu systemów, która zapewni bardzo wygodny przepływ informacji w firmie. 

Produkcja w Subiekt GT – jak zarządzać z qcadoo MES

subiekt-gt-dla-produkcji

Subiekt GT należy chyba do najbardziej popularnych systemów zarządzania firmą w Polsce. Insert sprzedał do tej pory ponad 600 tys. licencji na swoje systemy.

Prosty w obsłudze, sprawdzony przez wiele firm, od lat na rynku z dużą ilością firm partnerskich które go wdrażają.

Jest jednak coś czego w Subiekcie brakuje – obsługi firm produkcyjnych.

Narzędzia Lean Manufacturing – 5 rzeczy które możesz wdrożyć za darmo

Lean-Manufacturing-co-mozesz-wdrozyc-w-firmie

Spotykając się z różnymi firmami które są zainteresowane wdrożeniem systemu produkcyjnego czasami słyszę o tym że dana firma jest Lean, ma Kaizen albo działa w modelu Just In Time (tak przynajmniej o sobie mówi ;). Jak przeglądam prasę branżową to skróty typu 5S, TPM, SMED czy gemba są na porządku dziennym. Niby każdy wie co to Lean Management ale pytanie czy na pewno?

Wpisanie w wyszukiwarkę google hasła Lean Management daje 160.000 wyników tylko w języku polskim! Hasło Kaizen w polskim internecie występuje aż 252 000 razy.

Jak powinno przebiegać wdrożenie systemu IT w firmie produkcyjnej i co ma do tego Toyota

jak-poprawnie-wdrozyc-system-it

Rozmawiałeś pewnie z innymi zaprzyjaźnionymi firmami, z kolegami po fachu albo po prostu przeczytałeś jak wyglądają wdrożenia systemów IT. Najczęściej te opowieści nie są optymistyczne.

Na prezentacji i początkowych rozmowach wszyscy zapewniają, że wszystko da się zrobić, ze każde wymaganie jest lub będzie zaimplementowane. Wdrożenie nie będzie kosztować fortuny i zajmie kilka tygodni. Słowem „Będziesz Pan zadowolony” 🙂