Nowa wersja qcadoo MES z nowymi funkcjonalnościami

Z przyjemnością informujemy, że wydaliśmy nową wersję qcadoo MES. Nosi ona numer 1.1.0 i jest to ogromny krok naprzód dla naszego projektu.

Oprócz polowania na błędy, ich naprawy i stabilizacji oprogramowania, wprowadziliśmy setki drobnych usprawnień i kilka istotnych nowych funkcji.

Które są najważniejsze?

Rejestracja produkcji – pozwala w pełni na raportowanie postępu zprodukcji – czas spędzony na pracy (maszyn lub pracowników), zużyte materiały i wytwarzane produkty. Możesz wybrać, jak bardzo szczegółowo powinno to wyglądać – może to być jeden prosty raport dla całego zlecenia produkcyjnego, wiele raportów dla każdej operacji lub jeden raport dla każdej operacji w technologii. Co dzięki temu zyskasz ? W końcu jesteś w stanie zobaczyć postęp produkcji i monitorować bardzo szczegółowo, jaka jest wygląda rozdźwięk pomiędzy planem a rzeczywistością. Ponadto możesz zobaczyć bilans Twojej produkcji i przedstawić wyniki w postaci różnorakich raportów.

Normy kosztowe i czasowe – można zdefiniować normy czasu dla każdej operacji na różnych poziomach. Począwszy od operacji, przechodząc przez drzewo technologii, a kończąc na zleceniu produkcyjnym. Na każdym z tych poziomów można zmodyfikować domyślne wartości i wprowadzić wyjątki od ogólnych reguł. Rezultat? Możesz łatwo odpowiedzieć na pytanie swoich klientów: „Jak długo potrwa realizacja tego zlecenia?”

Kalkulacja kosztów – w oparciu o drzewo technologii dla konkretnego produktu i norm kosztów operacji i produktów, będziesz w stanie odpowiedzieć na kolejne pytanie zadawane przez klienta: „Ile to będzie kosztować?”. Nie ma potrzeby używania Excel-a i ręczne obliczanie kosztów Twoich produktów. Teraz będzie można uzyskać wszystkie liczby już po jednym kliknięciu myszą.

Statusy Zleceń Produkcyjnych i Technologii – rozbudowaliśmy i na nowo zdefiniowaliśmy liczne statusy Zleceń Produkcyjnych – teraz możesz bardzo dokładnie zorientować się w przebiegu Twoich zleceń produkcyjnych. Do Technologii również dodaliśmy statusy, oraz możliwość pełnego śledzenia ich historii.

Co jeszcze? Setki usprawnień, poprawek błędów, drobnych zmian. Zaprzaszamy!

Marcin Perłak

Prezes Qcadoo Limited. Przyjmuje różne role w Qcadoo (poza byciem programistą). Lubi proste formy, jasne zasady. Fanatyk idealnej obsługi klienta. Po pracy zaraża swoje córki nowymi technologiami i jeździ na rowerze po małopolskich wsiach.

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked